Skano menyne nga telefoni i juaj, elemino menyne fizike duke e zevendesuar me BarCode. Per te porositur na kontaktoni ne +38344898789